top of page
Worker with Ladder
Teneke Duvar

Hakkımızda

Erdinç AKYILDIZ  I  mimar

     Doğa Mimarlık, dünyanın hızla değişmekte olan akışında çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekânsal çözümler üretmeyi amaçlar. “İyi” tasarımı, analitik ve çok boyutlu bir algının mümkün kıldığı düşüncesi ile her projeyi kendine özgü verileri ile değerlendirir. İşlevsel ve akılcı bir yaklaşımı esas alarak, farklı ölçeklerin bütünü ile parçalarının ortak ve özgün bir tasarım dilinde birleşmesini sağlar.

          Ağırlıklı olarak çalışma ve yaşam mekânları üzerinde uzmanlaşan Doğa Mimarlık, mimari projelerden peyzaj proje tasarımına kadar geniş bir alanda faaliyet gösterir. Kullandığımız teknolojiler sayesinde, mevcut ya da oluşabilecek problemleri doğru çözümler ile aşmayı hedefler. Bu süreçte kompleks programlara, yarattığı profesyonel birlikteliklerle yanıt verir. 

        Nitelikli bir üretimin, sürecin devamlılığı kadar işverenle etkileşimli bir diyalog sayesinde mümkün olduğuna inanır. Bu yaklaşımı, kullanıcıya kaliteli bir mekân deneyimi sağlamanın en önemli aracı olarak benimser. Enerjisi ile mimarlık ortamına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Doğa Mimarlık, konsept tasarımdan proje yönetimine kadar tasarlama eyleminin birçok katmanını sizin için gerçeğe dönüştürür.                     

                                                         

                                                           Doğa Mimarlık & Mühendislik Hizmetleri

Hakkında : Hakkında
bottom of page